Tyrimas „Ar norima saugios Lietuvos?“

NATO

Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (LATA) jau 16 metų Lietuvoje veikianti nevyriausybinė organizacija siekianti supažindinti plačiąją visuomenę su transatlantinio gynybos Aljanso (NATO) tikslais, veikla, Lietuvos saugumo ir gynybos politika; aktyviai propaguojanti NATO idėjas ir vertybes.

Vienas iš pagrindinių LATA uždavinių yra teikti visuomenei patikimą informaciją apie narystės NATO privalumus užtikrinant Lietuvos gyventojų saugumą. Todėl 2012 metų birželio mėnesį LATA informavo Lietuvos parlamentines politines partijas, kurios š. m. gegužės 8 d. pasirašė susitarimą „Dėl gynybos politikos 2012-2016 m.“ (toliau – Įtakingiausios politinės partijos), apie atliekamą šių Lietuvos politinių partijų rinkiminių programų monitoringą.

2012 m. spalio 11 dieną Seimo Spaudos konferencijų salėje buvo pristatytas politinių partijų programinių nuostatų, tyrimas „Ar norima saugios Lietuvos?“. Tyrime pateikta minėtų partijų programinių nuostatų, susijusių su Lietuvos gynybos politika, gynybinių pajėgumų stiprinimu, Lietuvos informacinės erdvės saugumo užtikrinimu, atsaku į XXI šimtmetyje kylančias grėsmes ir iššūkius demokratijoms, kaip jie apibūdinti naujojoje NATO strateginėje koncepcijoje bei įsipareigojimais skirti krašto apsaugai finansinius išteklius, kurie atitiktų Lietuvos įsipareigojimus NATO ir užtikrintų krašto apsaugos sistemos plėtrą, apžvalga.

Kadangi 2012 metų rinkimai į Seimą pasižymi savo išskirtinumu, nes tuo pačiu vyks konsultacinis (patariamasis) referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje (toliau – Referendumas), todėl įtakingiausių politinių partijų požiūriai Referendumo klausimu taip pat buvo vienas iš šio tyrimo objektų.

Atlikus tyrimą ir įvertinus įtakingiausių politinių partijų programas, Lietuvos rinkėjams, kuriems rūpi šalies saugumas, siūlytume balsuoti už partijas labiausiai atitinkančias jų lūkesčius. Pagal Lietuvos saugumui teikiamą prioritetą šios politinės partijos rikiuojasi taip:

  1. Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai;
  2. Politinė partija „Sąjunga TAIP“;
  3. Lietuvos socialdemokratų partija;
  4. Tautininkų sąjunga (Susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“);
  5. Liberalų ir centro sąjunga;
  6. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis;
  7. Darbo partija;
  8. Lietuvos lenkų rinkimų akcija;
  9. Krikščionių partija;
  10. Partija „Tvarka ir teisingumas“.

Susipažinti su tyrimu galima čia: Ar norima saugios Lietuvos?

dr. Audrius Skaistys

LATA pirmininkas

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato