Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46

Misija

LATA yra nevyriausybin? organizacija, kuri remia ir aktyviai propaguoja NATO id?jas ir vertybes Lietuvoje;

LATA buria mones, besidomin?ius tarptautiniu ir nacionaliniu saugumu bei NATO veikla utikrinant Euro-Atlantin?s erdv?s saugum?;

LATA siekia supaindinti pla?i?j? visuomen? su NATO tikslais, veikla ir su Lietuvos saugumo ir gynybos politika.

LATA nariai ?sitikin?, jog efektyviausias b?das utikrinti Lietuvos saugum? – aktyvus alies dalyvavimas laisv? ir demokratij? mylin?i? ali? Aljanse NATO, nes:

  • NATO yra demokratijos ir laisv?s principais veikianti organizacija;
  • Per daugiau kaip 55 met? gyvavimo istorij? NATO ?rod?, jog tai pati s?kmingiausia saugum? garantuojanti organizacija pasaulyje;
  • NATO yra ?k?nijusi iaur?s Amerikos ir Europos ali? ryius. JAV ir Kanados dalyvavimas Europos saugumo reikaluose yra laikomas esminiu vis? m?s? saugumo garantu;
  • NATO kolektyvinio saugumo ir atsakomyb?s organizacija. i? dien? gr?sm?s m?s? vis? saugumui gali b?ti ?veiktos tik bendromis vis? pastangomis.

Tikslai

  • Rengti vieus renginius, konferencijas, diskusijas, leisdama leidinius;
  • Pl?sti bendramin?i? skai?i? ?vairiuose alies regionuose;
  • Bendradarbiauti su tas pa?ias vertybes ipa?stan?iomis alies ir tarptautin?mis organizacijomis.
map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato