Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46

Atnaujinta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos kariuomen?s mokykla

.m. rugpj??io 3 dien? ventin?s mokyklos vardo keitimo ceremonijos metu buvo atnaujinta bendradarbiavimo sutartis tarp Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) ir Divizijos generolo Stasio Ratikio Lietuvos kariuomen?s mokyklos. Organizacijos bendradarbiauja jau nuo 2006 met?, per t? laik? ?vykdyta nemaai bendr? projekt?, vasaros stovykl? ir pan.

Nuo rugpj??io 1 d. Divizijos generolo S. Ratikio puskarininki? mokyklos pavadinimas pakeistas ? Divizijos generolo S. Ratikio Lietuvos kariuomen?s mokykl?. Mokykloje bus rengiami kareiviai (j?reiviai), puskarininkiai ir specialistai. Remiantis JAV puskarininki? akademij? pavyzdiais, vienas i poky?i? rengiant kareivius ir puskarininkiusyra tai, kad Lietuvos kariuomen?s mokykloje jaunesniuosius vadus mokystik patyr? puskarininkiai (iki iol jaunesni?j? vad? rengime dalyvavo ir karininkai).

Kei?iant Puskarininki? mokyklos pavadinim? rugpj??io 3 d.Lietuvos kariuomen?s mokyklos kiemelyje prie div. gen. S. Ratikio paminklo vyko dalinio pervadinimo ceremonija. Jos metumetu laikinai einantis kariuomen?s vado pareigas generolas majoras Jonas Vytautas ukas kartu su Divizijos generolo S. Ratikio Lietuvos kariuomen?s mokyklos virininku pulkininku Albertu Dapkumi atideng? ikab? su nauju mokyklos pavadinimu, kuri? paventino kapelionas kapitonas Tomas Karklys. Nauj? istorijos puslap? atvertusiai Lietuvos kariuomen?s mokyklai s?km?s link?jo generolas majoras Jonas Vytautas ukas, Mokymo ir doktrin? valdybos vadas pulkininkas Gintaras Aubalis, pirmasis Puskarininki? mokyklos virininkas atsargos pulkininkas Bronislovas Vizbaras, Lietuvos kariuomen?s vyriausiasis puskarininkis serantas majoras Ar?nas Birbalas.

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato