Atnaujinta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos kariuomenės mokykla

Š.m. rugpjūčio 3 dieną šventinės mokyklos vardo keitimo ceremonijos metu buvo atnaujinta bendradarbiavimo sutartis tarp Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) ir Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos. Organizacijos bendradarbiauja jau nuo 2006 metų, per tą laiką įvykdyta nemažai bendrų projektų, vasaros stovyklų ir pan.

Nuo rugpjūčio 1 d. Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos pavadinimas pakeistas į Divizijos generolo S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklą. Mokykloje bus rengiami kareiviai (jūreiviai), puskarininkiai ir specialistai. Remiantis JAV puskarininkių akademijų pavyzdžiais, vienas iš pokyčių rengiant kareivius ir puskarininkiusyra tai, kad Lietuvos kariuomenės mokykloje jaunesniuosius vadus mokystik patyrę puskarininkiai (iki šiol jaunesniųjų vadų rengime dalyvavo ir karininkai).

Keičiant Puskarininkių mokyklos pavadinimą rugpjūčio 3 d.Lietuvos kariuomenės mokyklos kiemelyje prie div. gen. S. Raštikio paminklo vyko dalinio pervadinimo ceremonija. Jos metumetu laikinai einantis kariuomenės vado pareigas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas kartu su Divizijos generolo S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos viršininku pulkininku Albertu Dapkumi atidengė iškabą su nauju mokyklos pavadinimu, kurią pašventino kapelionas kapitonas Tomas Karklys. Naują istorijos puslapį atvertusiai Lietuvos kariuomenės mokyklai sėkmės linkėjo generolas majoras Jonas Vytautas Žukas, Mokymo ir doktrinų valdybos vadas pulkininkas Gintaras Ažubalis, pirmasis Puskarininkių mokyklos viršininkas atsargos pulkininkas Bronislovas Vizbaras, Lietuvos kariuomenės vyriausiasis puskarininkis seržantas majoras Arūnas Birbalas.

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato