Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46

Tyrimai

Moksleivi? nuomon?s tyrimas apie NATO veikl? ir Lietuvos saugum?

LATA Kauno skyrius atliko tyrim? Kauno apskrities mokyklose, siekdama ivertinti, ar mokiniams pakanka turim? ini? apie NATO veikl? ir Lietuvos saugumo klausimus bei mokini? dom?jimasi iais klausimais.

Tyrimas buvo atliekamas anketavimo b?du. Atsitiktine tvarka buvo pasirinktos ios mokyklos: Kauno ?uolo vidurin? mokykla, Kauno raj. Karm?lavos Balio Bura?o vidurin? mokykla, Kauno Dainavos vidurin? mokykla, Kauno Jurgio Dobkevi?iaus vidurin? mokykla, Kauno Eiguli? vidurin? mokykla, Kauno Maironio gimnazija, Kauno Martyno Mavydo vidurin? mokykla, Kauno Milikoni? vidurin? mokykla, Kauno Purien? vidurin? mokykla, Kauno Saul?s gimnazija, Kauno S.Dariaus ir S.Gir?no gimnazija, Kauno Juozo Urbio vidurin? mokykla, Kauno Vyturio vidurin? mokykla, Kauno iburio vidurin? mokykla. iose mokyklose taip pat atsitiktine tvarka buvo pasirenkami vyresni?j? klasi? moksleiviai, sutik? dalyvauti apklausoje ir atsak? ? anketos klausimus. Buvo apklausti i viso 52 mokiniai. Jiems buvo pateikti 5 klausimai su galimais atsakym? variantais.

? pirm?j? klausim?: Ar Jums utenka informacijos apie NATO organizacij? ir iuo metu jos vykdom? veikl??, teigiamai atsak? 33% apklaust?j?, neigiamai – 67%.
? antraj? klausim?: Ar mokytojai pakankamai pamok? metu pateikia informacijos NATO veiklos ir Lietuvos saugumo klausimais?, teigiamai atsak? tik 9% apklaust?j?, neigiamai 91% apklaust?j?.
? tre?iaj? klausim?: Ar domit?s papildomai NATO veikla ir Lietuvos saugumo klausimais?, teigiamai atsak? 33% apklaust?j?, neigiamai – 67%.
? ketvirt?j? klausim?: Ar, J?s? nuomone, Jums b?t? naudinga gauti papildomos informacijos apie NATO veikl? ir Lietuvos saugumo klausimus?, teigiamai atsak? net 78% apklaust?j? mokini?, neigiamai tik 9%, 13% apklaust?j? teig? neinantys, ar jiems tokia informacija b?t? naudinga.
? penkt?j? klausim?: Ar kada nors J?s? mokykloje buvo vykdomi projektai, kuriuose Jums ar J?s? bendraklasiams b?t? sudaryta galimyb? pla?iau susipainti su NATO veikla, Lietuvos vaidmeniu ioje organizacijoje ar kitais Lietuvos saugumo klausimais?, teigiamai atsak? 17% apklaust?j?, neigiamai 83%.
Apibendrinti rezultatai pateikiami emiau esan?iose lentel?je bei diagramoje:

TAIP NE Neinau
1 klausimas 33% 67%
2 klausimas 9% 91%
3 klausimas 33% 67%
4 klausimas 78% 9% 13%
5 klausimas 17% 83%

Ivados:

1. Apklaustiesiems mokiniams tr?ksta informacijos apie NATO veikl? ir Lietuvos saugumo klausimus.

2. Dauguma apklaust?j? mokini? papildomai nesidomi NATO veiklos ir Lietuvos saugumo klausimais.

3. Dauguma apklaust?j? mano, kad jiems b?t? naudinga gauti papildomos informacijos apie NATO veikl? ir Lietuvos saugumo klausimus.

4. Dauguma apklaust?j? mokini? teigia, jog j? mokyklose nebuvo vykdomi projektai, kuriuose jiems ar j? bendraklasiams b?t? sudaryta galimyb? pla?iau susipainti su NATO veikla, Lietuvos vaidmeniu ioje organizacijoje ar kitais Lietuvos saugumo klausimais.

LATA Kauno skyrius

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato