Tyrimai

Moksleivių nuomonės tyrimas apie NATO veiklą ir Lietuvos saugumą

LATA Kauno skyrius atliko tyrimą Kauno apskrities mokyklose, siekdama ivertinti, ar mokiniams pakanka turimų žinių apie NATO veiklą ir Lietuvos saugumo klausimus bei mokinių domėjimasi šiais klausimais.

Tyrimas buvo atliekamas anketavimo būdu. Atsitiktine tvarka buvo pasirinktos šios mokyklos: Kauno „Ąžuolo“ vidurinė mokykla, Kauno raj. Karmėlavos Balio Buračo vidurinė mokykla, Kauno Dainavos vidurinė mokykla, Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinė mokykla, Kauno Eigulių vidurinė mokykla, Kauno Maironio gimnazija, Kauno Martyno Mažvydo vidurinė mokykla, Kauno Milikonių vidurinė mokykla, Kauno „Purienų“ vidurinė mokykla, Kauno „Saulės“ gimnazija, Kauno S.Dariaus ir S.Girėno gimnazija, Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla, Kauno „Vyturio“ vidurinė mokykla, Kauno „Žiburio“ vidurinė mokykla. Šiose mokyklose taip pat atsitiktine tvarka buvo pasirenkami vyresniųjų klasių moksleiviai, sutikę dalyvauti apklausoje ir atsakę į anketos klausimus. Buvo apklausti iš viso 52 mokiniai. Jiems buvo pateikti 5 klausimai su galimais atsakymų variantais.

Į pirmąjį klausimą: „Ar Jums užtenka informacijos apie NATO organizaciją ir šiuo metu jos vykdomą veiklą?“, teigiamai atsakė 33% apklaustųjų, neigiamai – 67%.
Į antrajį klausimą: „Ar mokytojai pakankamai pamokų metu pateikia informacijos NATO veiklos ir Lietuvos saugumo klausimais?“, teigiamai atsakė tik 9% apklaustųjų, neigiamai – 91% apklaustųjų.
Į trečiajį klausimą: „Ar domitės papildomai NATO veikla ir Lietuvos saugumo klausimais?“, teigiamai atsakė 33% apklaustųjų, neigiamai – 67%.
Į ketvirtąjį klausimą: „Ar, Jūsų nuomone, Jums būtų naudinga gauti papildomos informacijos apie NATO veiklą ir Lietuvos saugumo klausimus?“, teigiamai atsakė net 78% apklaustųjų mokinių, neigiamai – tik 9%, 13% apklaustųjų teigė nežinantys, ar jiems tokia informacija būtų naudinga.
Į penktąjį klausimą: „Ar kada nors Jūsų mokykloje buvo vykdomi projektai, kuriuose Jums ar Jūsų bendraklasiams būtų sudaryta galimybė plačiau susipažinti su NATO veikla, Lietuvos vaidmeniu šioje organizacijoje ar kitais Lietuvos saugumo klausimais?“, teigiamai atsakė 17% apklaustųjų, neigiamai – 83%.
Apibendrinti rezultatai pateikiami žemiau esančiose lentelėje bei diagramoje:

TAIP NE Nežinau
1 klausimas 33% 67%
2 klausimas 9% 91%
3 klausimas 33% 67%
4 klausimas 78% 9% 13%
5 klausimas 17% 83%

Išvados:

1. Apklaustiesiems mokiniams trūksta informacijos apie NATO veiklą ir Lietuvos saugumo klausimus.

2. Dauguma apklaustųjų mokinių papildomai nesidomi NATO veiklos ir Lietuvos saugumo klausimais.

3. Dauguma apklaustųjų mano, kad jiems būtų naudinga gauti papildomos informacijos apie NATO veiklą ir Lietuvos saugumo klausimus.

4. Dauguma apklaustųjų mokinių teigia, jog jų mokyklose nebuvo vykdomi projektai, kuriuose jiems ar jų bendraklasiams būtų sudaryta galimybė plačiau susipažinti su NATO veikla, Lietuvos vaidmeniu šioje organizacijoje ar kitais Lietuvos saugumo klausimais.

LATA Kauno skyrius

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato