Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46

?vyko simuliacija-seminaras „Kaip veikia NATO?“

Usieni? reikal? ministerijoje gruodio 17 dien? ?vyko kasmetinis seminaras-simuliacija Kaip veikia NATO. Renginyje dalyvavusiems 28-iems vyresni?j? klasi? moksleiviams i visos Lietuvos pristatyti NATO veikimo principai ir reikm?, surengta iaur?s Atlanto Tarybos veiklos simuliacija.

Sveikinimo od? tar? ministerijos politikos direktorius Rolandas Ka?inskas, kuris taip pat aptar? Velso vir?ni? susitikimo sprendim? ?gyvendinim?, kitus aktualius Aljanso klausimus. Praneimus skait? Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius alimas, Ryt? Europos studij? centro analitikas Linas Kojala, Vilniaus universiteto Tarptautini? santyki? ir politikos moksl? instituto d?stytoja Ieva Koreivait?, Lietuvos kariuomen?s Strategin?s komunikacijos departamento atstovas Karolis Zikaras.

Tarp renginio metu pristatyt? ir aptart? tem? krato gynybos svarba, naryst?s NATO reikm?, Aljanso strukt?ra ir veikimo teisiniai aspektai bei principai, teroristin?s grupuot?s Islamo valstyb? keliamas pavojus, Ukrainos naryst?s NATO perspektyvos, Rusijos veiksmai Ukrainoje, propaganda ir informacinis karas.

Gautas teorines inias dalyviai v?liau panaudojo praktiniame seminaro etape simuliaciniame aidime, kurio metu buvo imituojama iaur?s Atlanto Tarybos veikla. aidimo dalyviai prisi?m? NATO ali? atstov? vaidmen? ir sprend? kriz? pagal pateikt? scenarij?, kuriame buvo numatytas gr?smi? atsiradimas i Ryt? ir Piet?. Simuliacijos dalyviai, gindami kiekvienos NATO nar?s pozicij?, tur?jo argumentuotai pasisakyti, der?tis su kitais dalyviais ir priimti viening? sprendim? d?l atsako ? gr?smes.

Seminaro-simuliacijos pabaigoje renginio dalyviams ?teikti diplomai. Rengin? organizavo Atlanto sutarties Lietuvos bendrija kartu suUsienio reikal? ministerija.

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato