Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46

LATA garb?s narei Gintarei Skaistei buvo ?teiktas Ispanijos Karalyst?s Karininko kryius

iandien Ispanijos ambasadoriaus Jose Maria Robles Fraga rezidencijoje LATA garb?s narei Gintarei Skaistei buvo ?teiktas Ispanijos Karalyst?s Karininko kryius u pilietinius nuopelnus Ispanijai.
Diugina tai, kad Gintar? Skaist? ne tik kalba ispanikai, ir puikiai pa?sta i? Europos pietuose (Iberijos pusiasalyje) esan?i? monarchij?, ta?iau taip pat pastaruosius 4 metus vadovauja Tarpparlamentini? ryi? su Ispanijos Karalyste grupei.

ios Lietuvos parlamentar?s aktyvumo d?ka Ispanijos Kongrese ?vyko susitikimas su Usienio reikal? komiteto nariais, o Lietuvoje G.Skaist? susitiko su Ispanijos Tarybos pirmininke, delegacijomis i ?vairi? Ispanijos kampeli?. Savo vizit? Ispanijoje metu Madride, Valensijoje ir Galicijoje Seimo nar? susitiko su tose vietov?se gyvenan?iais tautie?iais bei Lietuvos bendruomene Ispanijoje.

i? al? Gintar? pamilo, kai jai vienerius metus teko studijuoti Madrido universitete. Kovo 11-tosios 29-?j? metini? proga Gintar? su savo sutuoktiniu pa?j?jo garsiuoju Camino de Santiago piligriminiu keliu. Oficiali? ir neoficiali? susitikim? metu G.Skaist? pabr?ia m?s? valstybi? krik?ionikosios tapatyb?s svarb?, NATO oro policijos misijos, kurioje kartas nuo karto rotaciniu pagrindu m?s? oro erdv? saugo Ispanijos karalikosios oro paj?gos, b?tinum?.

is nuolatinis bendravimas prisid?jo prie geresnio supratimo ir draugyst?s, kas stiprina tiek Lietuv?, tiek Ispanij?. Tod?l iuo pelnytu apdovanojimu nuoirdiai diaugiasi ir Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (LATA), kuriai 2010-2012 metais pirmininkavo Gintar? Skaist?, nariai.

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato