Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46

LATA Jaunimo Taryba

2005 m. buvo ?kurta LATA Jaunimo taryba (LATA YC), kurios veikla orientuota ? jaunim?.LATA YC padeda organizuoti kasmetines simuliacijas moksleiviams ,,Kaip veikia NATO“, kurios skatina jaunim? pla?iau painti NATO veikl? ir suprasti io Aljanso svarb?. Taip pat LATA YC rengia karines stovyklas ,,Jaunimas ir krato apsauga“. Stovyklos metu dalyviams suteikiama galimyb? praktikai susipainti su karine ginkluote, karini? pratyb? ypatumais, NATO standartus atitinkan?iu kli??i? ruou bei suteikiamas ansas j? ?veikti.

LATA YC pagrindiniai tikslai yra:

1) ugdyti ir stiprinti jaunimo susidom?jim? tarptautine politika, saugumo temomis, informuoti ir platinti diskusijas ir bendr? saugum? utikrinan?i? organizacij? NATO, JTO, ES ir ESBO tiksl? ir udavini? samprat?;

2) skatinti supratim? ir bendradarbiavim? tarp jaunimo i ATA/YATA ali? nari? ir ali? partneri?;

3) skatinti jaunimo dialog? su NATO;

4) siekti Lietuvos visuomen?s palaikymo pasirinktam alies usienio politikos prioritetui priklausymui Euro-Atlantin?ms saugumo strukt?roms, stiprinan?iam Lietuvos ir kit? euroatlantin?s erdv?s valstybi? saugum?, stabilum? ir gerov?;

5) kurti stabili? ir saugi? Europ?, besivadovaujan?i? Vakar? demokratijos tradicijomis ir vertyb?mis;

6) tarptautin?je erdv?je kurti ir diegti Lietuvos kaip stiprios, demokratikos, laisvos, saugios ir ekonomikai paj?gios valstyb?s samprat?;

7) kurti Lietuv?, besivadovaujan?i? visuotinai pripaintomis asmens ir valstyb?s saugumo supratimo nuostatomis, stiprinan?iomis bendruomenikum? ir viening? saugumo bei gerov?s kiekvienam mogui, eimai ir valstybei siek?.

LATA jaunimo taryboje dirba aktyv?s mon?s, turintys daug ?d?j? bei entuziazmo.

Kvie?iame ir Tave prisijungti prie m?s? komandos!

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato