Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46

LATA prezidentas tapo koordinacin?s tarybos pirmininku

2021 m. sausio 15 d. vakare ?vyko Nevyriausybini? organizacij?, padedan?i? stiprinti Lietuvos gynybinius paj?gumus, koordinacin?s tarybos (NOKT) nari? visuotinis susirinkimas. Susirinkimo metu buvo ikeltos dvi kandidat?ros ? NOKT pirmininkus: Kristina Giedraitien? atstovaujantiLietuvos bajor? krat? susivienijim? (LBKS) ir dr. Audrius Skaistys, atstovaujantis Atlanto sutarties Lietuvos bendrij? (LATA). Absoliu?ia bals? persvara NOKT naujuoju pirmininku buvo irinktas dr. Audrius Skaistys. LATA ir NOKT pirmininkas teig?, kad is jam ireiktas bendramin?i? pasitik?jimas rodo, kad viena i NOKT steig?j? – LATA – auktai vertinama 20 organizacij? vienijan?ioje Koordinacin?je taryboje. Naujos papildomos pareigos ne tik priduoda garb?s, bet ir ?pareigoja atlikti koordinuojant? vaidmen?, kad NOKT pozicija b?t? girdima ?vairiausiuose valdios lygmenyse, kad valdia priimt? sprendimus atsivelgdama ? pilietin?s visuomen?s nuomon?. NOKT pirmininko pavaduotojais vienbalsiai irinkti: Angel? Jakavonyt? (prie tai 2 metus ?jusi NOKT pirminink?s pareigas), dim. mjr. Antanas Burokas, Algis Narutis ir Kristina Giedraitien?. Pirm? kart? NOKT istorijoje pirmininko pavaduotojais buvo irinktas vienodas skai?ius vyr? ir moter?. Palink?kime naujai NOKT vadovybei s?km?s!

info@lata.lt

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato