Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46

Modernios Lietuvos kariuomen?s 103-iasis gimtadienis

Mielieji,
iemet lapkri?io 23-?i?j? minime 103-aj? Lietuvos kariuomen?s gimtadien?, nors puikiai inome, kad tai tik I-mojo Pasaulinio karo pabaigos padiktuoto Nacionalin?s valstyb?s Vyriausyb?s Ministro Pirmininko ir Krato apsaugos ministro ?sakymo, pagal kur? 1918 m. prad?ta formuoti (atk?rin?ti) m?s? valstyb?s kariuomen?, data.
Lietuvos valstyb?, nuo savo pamin?jimo raytiniuose altiniuose momentoskai?iuojanti savo egzistavimo 1011 metus, ne?sivaizduojama be savo k?r?jo ir gyn?jo kariuomen?s.
Tod?l Tautai u savo laisv?, nepriklausomyb?, em?, tik?jim? ir kalb? kovojusiai maiausiai 800 met? i savo raytin?s istorijos t?kstantme?io yra svarbu, kad jos kariuomen?s istorija atsispind?t? visais jos gyvavimo laikotarpiais. Toks yra Lietuvi? Tautos iskirtinumas, ji garsi savo valstybingumu ir pagr?stai didiuojasi pagrindiniu valstybingumo atributu savo kariuomene.
Nemenkinant karo vad?, kunigaik?i?, didi?j? etmon? ir kit? Lietuvos kariams, sukil?liams, partizanams vadovavusi? asmen? atminties, vis d?lto kariuomen?s pagrindas yra karys. Jo pasiaukojamo didvyrikumo d?ka iandien turime savo valstyb?.
Tod?l nuoirdiausi sveikinimai visiems kariams T?vyn?s gyn?jams.
Mes, kurie vertiname garbing? ir atsaking? valstyb?s gynybos pareigos ?gyvendinim?, esame Jums d?kingi!

dr. Audrius Skaistys
LATA prezidentas
NOKT pirmininkas

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato