2014 m. kovo 10 d. Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (LATA) ir Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla (LKM) atnaujino [...]

Plačiau >

2014 m. kovo 6 d. Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) valdybos posėdis.  Jo [...]

Plačiau >

Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos pirmininko dr. Audriaus Skaisčio sveikinimas Vasario 16-osios proga.

Plačiau >

Siūlome susipažinti su ką tik parengta NATO Generalinio sekretoriaus Anderso Fogo Rasmuseno (Anders Fogh Rasmussen) 2013 m. ataskaita. Ją rasite [...]

Plačiau >

2014 m. sausio 23 d. Vilniuje, konferencijų centre „Pirklių klubas“ įvyko konkurso „PR LAPĖS“ apdovanojimo ceremonija. Renginyje dalyvavo Atlanto sutarties [...]

Plačiau >

2014 m. sausio 18 d. Kaune miesto savivaldybės Didžiojoje salėje įvyko Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) ir Mykolo Romerio universiteto [...]

Plačiau >

2013 m. gruodžio 20 d. prie Rusijos Federacijos ambasados įvyko piketas prieš Iskander raketų dislokavimą Kaliningrado srityje. Pikete dalyvavo Atlanto [...]

Plačiau >
facebook rss
nato