2011 metų vasario 5 dieną Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Susirinkusiems sveikinimo žodį [...]

Plačiau >

Sausio 23 dieną, Tolkiškių kaime, įvyko LATA Trakų skyriaus pirmininko, Karolio Mikučionio, organizuotas “Poledinės žūklės turnyras”. Jame dalyvavo 10 dalyvių, [...]

Plačiau >

REZOLIUCIJA DĖL „MISTRAL“ SANDORIO 2011 m. vasario 5 d. Vilnius Atlanto sutarties Lietuvos bendrija, reaguodama į viešą Prancūzijos ir Rusijos [...]

Plačiau >
facebook rss
nato