Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46

Mielieji, iemet lapkri?io 23-?i?j? minime 103-aj? Lietuvos kariuomen?s gimtadien?, nors puikiai inome, kad tai tik I-mojo Pasaulinio karo pabaigos padiktuoto [...]

Plačiau >

Kvie?iame jaunus profesionalus siekti dalyvauti Rygos konferencijos B?sim?j? lyderi? forume 2021! Apsispr?skite dalyvauti, upildykite anket? iki 2021 m. Rugs?jo 25 [...]

Plačiau >

Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (LATA) seniausia i Baltijos valstyb?se ?sisteigusi? nevyriausybini? organizacij? remian?i? Lietuvos naryst? NATO, iandien ven?ia savo [...]

Plačiau >

Mielieji, Visais laikais pavasaris ir ventos Velykos (koks sutapimas!) buvo atgimimo bei naujos pradios simboliai. Ne naujiena ir tai, kad [...]

Plačiau >

Visa Atlanto sutarties Lietuvos bendrija diaugsmingai sveikina m?s? bendruomen?s aktyvist? – LATA Trak? skyriaus pirminink? – Karol? Miku?ion? ir jo [...]

Plačiau >

Sveikiname ilgamet? LATA nar? (buvus? LATA pirminink? ir organizacijos dabartin? Garb?s nar?) ar?n? Ratk? su naujomis atsakingomis Dr. Jono Basanavi?iaus [...]

Plačiau >

Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46
facebook rss
nato