Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46

Startuoja Baltijos valstybi? studentams skirtas Transatlantini? asociacij? vykdomas projektas. Lietuvoje esan?i? aukt?j? mokykl? (kolegij? ir universitet?) bakalauro studij? studentus (tarp [...]

Plačiau >

Lietuvos kariuomen?s (LK) sausumos paj?g? vadas brg. gen. Raimundas Vaiknoras pri?m? Lietuvos auli? s?jungos (LS) delegacij?, kurioje buvo ir Atlanto [...]

Plačiau >

Mielieji, prie 24 metus (rugpj??io 5 dien?) tuometinis Teisingumo ministras A. Valys pasira? Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) registracijos paym?jim?.ios [...]

Plačiau >

Ko gero pirm?kart ATA (Atlantic Treaty Association) istorijoje Generalin? Asambl?ja (GA) vyko nuotoliniu b?du per Zoom platform?. I?kis ?veiktas ir [...]

Plačiau >

Mielieji, nuoirdiai sveikinu su svarbiomis ir didiomis vent?mis: liepos 6-t?ja Valstyb?s (Lietuvos karaliaus Mindaugo kar?navimo) diena, pergali? svarbi? m?s? valstybingumui [...]

Plačiau >

J?s galite asmenikai nuspr?sti, kam skirsite savo 2019 metais sumok?to Gyventoj? pajam? mokes?io (GPM) dal?: paramos gav?jui, politinei partijai, profesinei [...]

Plačiau >

i? met? birelio 15 dien? Kaune ?vyko Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo irinktas naujasis organizacijos [...]

Plačiau >

Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46
facebook rss
nato