Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos veiklos galimybių didinimas

Atlanto sutarties Lietuvos bendrija 2009 – 2010 metų įgyvendina projektą „Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos veiklos galimybių didinimas“, dalinai finansuojamą Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas Lietuvoje“ lėšomis.

Projekto tikslas – instituciškai sustiprinti organizaciją, kad būtų galima pilnai išnaudoti sukauptą patirtį bei turimą potencialą ir veiklos galimybes, siekiant skatinti visapusiškas ir atviras diskusijas apie šalies politines problemas, demokratinio valdymo principus ir ypatumus, tarptautinio ir nacionalinio saugumo aktualijas viešojoje erdvėje ir žiniasklaidos priemonėse. Planuojama sukurti materialinę bazę, kelti organizacijos narių kompetenciją, semiantis bei dalinantis savo patirtimi su kolegomis iš ATA tinklo organizacijų.

Įgyvendinant projektą buvo sukurtas informacinis interneto portalas „nato.lt“, kurio misija – pateikti lankytojams nepriklausomą, objektyvią ir patikimą informacija bei naujienas apie tarptautinio ir nacionalinio saugumo aktualijas, NATO, Europos gynybos politiką, šalies politines problemas, sudaryti skaitytojams galimybę diskutuoti aktualiomis temomis.

Šio projekto dėka taip pat buvo pagerinta organizacijos materialinė bazė, įsigyta biuro technikos: kompiuteris, multifunkcinis įrenginys, vaizdo kamera. Taip pat numatyta kelti asociacijos narių kompetenciją – suorganizuoti 2 mokymų seminarus, bendradarbiauti su giminingomis ATA organizacijomis iš kitų šalių, atlikti 2 tyrimus, suorganizuoti viešų paskaitų – diskusijų ciklą.

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato