Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46

Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos veiklos galimybi? didinimas

Atlanto sutarties Lietuvos bendrija 2009 2010 met? ?gyvendina projekt? Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos veiklos galimybi? didinimas, dalinai finansuojam? Europos ekonomin?s erdv?s ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidij? schemos Nevyriausybini? organizacij? stiprinimas Lietuvoje l?omis.

Projekto tikslas institucikai sustiprinti organizacij?, kad b?t? galima pilnai inaudoti sukaupt? patirt? bei turim? potencial? ir veiklos galimybes, siekiant skatinti visapusikas ir atviras diskusijas apie alies politines problemas, demokratinio valdymo principus ir ypatumus, tarptautinio ir nacionalinio saugumo aktualijas vieojoje erdv?je ir iniasklaidos priemon?se. Planuojama sukurti materialin? baz?, kelti organizacijos nari? kompetencij?, semiantis bei dalinantis savo patirtimi su kolegomis i ATA tinklo organizacij?.

?gyvendinant projekt? buvo sukurtas informacinis interneto portalas nato.lt, kurio misija pateikti lankytojams nepriklausom?, objektyvi? ir patikim? informacija bei naujienas apie tarptautinio ir nacionalinio saugumo aktualijas, NATO, Europos gynybos politik?, alies politines problemas, sudaryti skaitytojams galimyb? diskutuoti aktualiomis temomis.

io projekto d?ka taip pat buvo pagerinta organizacijos materialin? baz?, ?sigyta biuro technikos: kompiuteris, multifunkcinis ?renginys, vaizdo kamera. Taip pat numatyta kelti asociacijos nari? kompetencij? suorganizuoti 2 mokym? seminarus, bendradarbiauti su giminingomis ATA organizacijomis i kit? ali?, atlikti 2 tyrimus, suorganizuoti vie? paskait? diskusij? cikl?.

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato