Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46

Stauot? Afganistano medikams

Lietuvos klinikose patirties semiasi Afganistano medikai

BNS
2006 lapkri?io m?n. 24 d.

Kauno ir Vilniaus universitetin?se klinikose nuo ios savait?s stauojasi keturi Afganistano Goro provincijos gydytojai. Trims chirurgams ir vienam bendrosios praktikos gydytojui numatytas praktinis darbas Lietuvos klinik? operacin?se, teorin?s paskaitos. Planuojama, kad medikai tris savaites stauosis Kaune, vien? – Vilniuje.

Gydytoj? stauot? sureng? Lietuvos usienio reikal? ministerija kartu su Atlanto sutarties Lietuvos bendrija.

„Neabejoju, kad stauot?s metu ?gytos inios prisid?s prie pirmin?s sveikatos priei?ros lygio k?limo Goro provincijoje. Tai yra viena i prioritetini? sri?i? Lietuvai teikiant param? iai provincijai“, – URM praneime spaudai teigia paramos Afganistanui koordinator?, ambasador? ypatingiems pavedimams Gint? Damuyt?.

Anot projekto koordinator?s Eugenijos Tautkut?s, afgan? medikai – labai praktiki mon?s. Jie domisi ne tik gydymo technika, bet ir speciali?ja literat?ra, kurios kar? nualintoje alyje n?ra.

? projekt? aktyviai ?sitrauk? ir Karo medicinos tarnyba, kurios bendrabutyje vie?dami Kaune gyvens afgan? gydytojai.

Planuojama, kad medikai ne tik studijuos, bet ir tur?s galimybe susipainti su Lietuvos tradicijomis, apsilankys Kaune vykstan?iuose kult?riniuose renginiuose, sporto varybose.

i? met? valstyb?s biudete Afganistano paramos projektams buvo skirta 1 mln. lit?. Naujausiais duomenimis, ? Goro provincij? Lietuvos vadovaujama Provincijos atk?rimo grup? pritrauk? apie 25 mln. lit? paramos l??.

Goro provincijoje karin? provincijos atk?rimo misij? vykdo ir saugesn? aplink? utikrina karikiai. Civilin? veikl? nuo 2005 met? liepos m?nesio vykdo Lietuvos specialioji misija, kurioje dirba pareig?nai i Usienio reikal? ir Krato apsaugos ministerij?, Policijos departamento. Kartu su speciali?ja misija dirba JAV ir Islandijos civiliai.
Specialioji misija padeda afganams atkurti ir sustiprinti Goro provincijos valdios strukt?ras, policijos paj?gas ir kaimo bendruomenes.

BNS

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato