Rezoliucija dėl Lietuvos energetinio saugumo

Atlanto sutarties Lietuvos bendrija:

įvertindama, kad energetinis saugumas yra ekonominio ir politinio saugumo prielaida;

konstatuodama, kad sustabdžius Ignalinos atominę elektrinę išaugo Lietuvos priklausomybė nuo kitų išorinių energijos išteklių tiekėjų: importuojamos gamtinės dujos, nafta ir elektros energija sudaro esminę dalį Lietuvos energijos išteklių struktūroje;

atsižvelgdama į esamą Lietuvos kaip „energijos salos“ statusą Europos Sąjungoje ir strateginį tikslą tapti integralia Europos kontinentinių tinklų sistemos dalimi;

vertindama Europos Sąjungos paramos Lietuvos energetikos politikai svarbą, grindžiamą regiono energetinio saugumo tikslų ir Europos Sąjungos darnios energetikos plėtros principų įgyvendinimu;

suprasdama naujos atominės elektrinės Lietuvoje projektą kaip sudėtinę ir neatskiriamą valstybės energetinės nepriklausomybės ir saugumo dalį, o kartu ir ekonominio bei politinio šalies savarankiškumo prielaidą;

atsižvelgdama į Lisabonoje 2010 m. lapkričio 19-20 dienomis vykusiame NATO valstybių vadovų susitikime priimtą naująją Aljanso strateginę koncepciją, kurioje skiriamas dėmesys energetiniam saugumui ir energetinės infrastruktūros objektų saugumui;

susirūpinusi Baltijos atominės elektrinės Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje ir Baltarusijos Respublikos atominės elektrinės Lietuvos pasienyje projektais, keliančiais daug neatsakytų aplinkosauginių bei pasirinktos vietos pagrįstumo klausimų;

sveikindama Europos Komisijos 2010 m. rudenį parengtus komunikatus dėl 2011–2020 m. Europos energetikos strategijos ir energetikos infrastruktūros prioritetų kaip naują reikšmingą indėlį formuojant bendrą Europos Sąjungos energetikos politiką ir plečiant energetikos rinką;

išreiškia:

- paramą Lietuvos Respublikos Vyriausybės siekiui panaikinti Lietuvos energetinę izoliaciją ir įvairinti energetinių išteklių rūšis bei jų šaltinius šalies energijos vartojimo balanse;

- pritarimą Nacionalinės energetikos (energetinės nepriklausomybės) strategijoje nustatytiems pagrindiniams Lietuvos energetikos sektoriaus tikslams bei jų įgyvendinimo kryptims, iki
2020 m. užtikrinsiantiems Lietuvos energetinę nepriklausomybę, ypatingą dėmesį skiriant integracijos į Europos Sąjungos elektros ir gamtinių dujų tinklus projektams;

- poreikį neatidėliotinai toliau plėtoti naujos atominės elektrinės Lietuvoje projektą bei didinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, gerinti energijos panaudojimo efektyvumą šalies energetikoje.

Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA)
visuotinio susirinkimo vardu,

LATA pirmininkė Gintarė Skaistė

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato