Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46

Sumok?tas naryst?s mokestis

Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (LATA) 2020 m. v. Kal?das pasitiks be naryst?s mokes?io ?siskolinim? savo sk?tinei organizacijai – ATA (Atlantic Treaty Association). R?m?j? paieka ir Valstybin?s mokes?i? inspekcijos pervestos l?os u 1,2 proc. Gyventoj? pajam? mokes?io, kur? bendrijos nariai ir r?m?jai perved? m?s? organizacijai, leido susimok?ti ne tik ligiolinius ?siskolinimus, bet ir mokest? u 2020 metus. Esame d?kingi visiems aukojusiems LATAi ir tikim?s kad savo 25-uosius nuo ?sisteigimo (2021) metus LATA prad?s netur?dama finansini? skol?, su naujomis j?gomis ir id?jomis. Su pasididiavimu galime konstatuoti, kad savo naryst?s NATO ?sipareigojimus skirti ne maiau 2 proc savo BVP krato apsaugai vykdo irm?s? valstyb? – Lietuva. Planuojama ateityje skirti net iki 2,5 proc. BVP ilaid? savo gynybai. Kuklus m?s? visuomenin?s organizacijos kasmetinis naryst?s mokestis siekiantis net 1000 Eur teb?na m?s? organizacijos nari? ind?lis ? m?s? vis? saugum?.

Dr. Audrius Skaistys

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato