Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46

Tarptautin? konferencija „10 met? po Prahos vir?ni? susitikimo“

Konferencija "10 met? po Prahos vir?ni? susitikimo"Atlanto sutarties Lietuvos bendrija kartu su Usienio reikal? ministerija lapkri?io 22-23 dienomis Seime suorganizavo tarptautin? konferencij? 10 met? po Prahos vir?ni? susitikimo. Pagrindinis renginio tikslas buvo pamin?ti prie deimtmet? ?vykus? Prahos vir?ni? susitikim?, kurio metu Lietuva ir dar eios Europos valstyb?s buvo pakviestos prisijungti prie NATO.

Konferencij? kartu su Lietuvos usienio reikal? ministru Audroniumi Aubaliu atidar? Seimo Pirmininko pavaduotojas Gediminas Kirkilas, krato apsaugos ministr? Rasa Juknevi?ien? ir ?ekijos ambasadorius Lietuvoje Radek Pech. Praneimus skait? europarlamentaras profesorius Vytautas Landsbergis, Estijos Respublikos ambasadorius Toomas Kukk, Gruzijos Euro-Atlantin?s integracijos ministras Aleksi Petriashvili, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto primininkas dr. Arvydas Anuauskas.

Renginys sulauk? didelio d?mesio i Lietuvos ir usienio politik?, diplomat?, urnalist?, tarptautini? ir nevyriausybini? organizacij? atstov?. Tarp sve?i? buvo gausus b?rys Atlanto sutarties asociacij? nari? i Latvijos, Estijos, Slov?nijos, Ukrainos, kurie antr?j? konferencijos dien? dalyvavo video telekonferencijoje tarp NATO b?stin?s Briuselyje ir Seimo.

Daugiau renginio nuotrauk? galima rasti galerijos skiltyje.

Lietuvos kelias ? NATO prasid?jo tik atgavus nepriklausomyb?, kuomet 1991 m. tuometinis Lietuvos Respublikos vadovas Vytautas Landsbergis kartu su Estijos Prezidentu ir Latvijos usienio reikal? ministru neformaliai apsilank? NATO b?stin?je. Tais pa?iais metais Lietuva kartu su kaimyn?mis Latvija ir Estija bei kitomis eiomis Vidurio Europos valstyb?mis prisijung? prie iaur?s Atlanto bendradarbiavimo tarybos. Po dvej? met? NATO patvirtino nauj? bendradarbiavimo su kitomis alimis koncepcij? Partneryst? taikos labui, prie kurios netrukus prisijung? ir Lietuva. Partneryst?s programos pad?jo partneriams vykdyti ginkluotoj? paj?g? reformas, utikrinti demokratin? gynybini? paj?g? kontrol?, pl?toti karinius santykius su NATO ir priartinti prie NATO gynybos planavimo mechanizm?.

1996 m. gruodio m?nes? priimtas Nacionalinio saugumo pagrind? ?statymas, kuriame integracija ? Europos ir transatlantines strukt?ras pavadinta prioritetiniu Lietuvos usienio politikos tikslu ir nacionalinio saugumo utikrinimo priemone.

Per 1999 m. Vaingtone vykus? NATO vadov? susitikim? buvo pripaintos Lietuvos pastangos ir paanga siekiant naryst?s Aljanse ir patvirtintas alims kandidat?ms skirtas Naryst?s veiksm? planas, skirtas pad?ti NATO kandidat?ms pasirengti narystei.

Naryst?s NATO siekian?ios alys Albanija, Bulgarija, Estija, Latvija, Lietuva, Makedonija, Rumunija, Slovakija ir Slov?nija (v?liau prie grup?s prisijung? ir Kroatija) 2000 m. gegu?s m?nes? Lietuvos sostin?je pasira? Vilniaus pareikim?, kuriame ireik? solidarum? kuriant viening? ir laisv? Europ? bei param? viena kitai siekiant naryst?s NATO. Vietoj konkurencijos buvo pasirinktas tarpusavio bendradarbiavimo kelias.

2002 m. lapkri?io 22 d. Prahos valstybi? ir vyriausybi? vadov? susitikime Lietuva kartu su kitomis eiomis Vidurio Europos valstyb?mis buvo pakviestos prad?ti prisijungimo prie NATO proces?. Po dvej? met?, 2004-?j? kovo 29 d., jos oficialiai tapo Aljanso nar?mis.

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato