Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46

Startavo naujas LATA pagalbos Ukrainai projektas

Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (LATA) Ukrainos-Rusijos karo fone aktyviai prisideda prie humanitarin?s pagalbos tiekimo u savo laisv? kovojan?ios valstyb?s gyventojams.

iuo metu drauge su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir VU Santaros klinikomis LATA organizuoja 1-no sugedusio Greitosios pagalbos automobilio sutvarkymo ir igabenimo ? Ukrain? projekt?. is projektas gim? gavus i Rogatino miesto tarybos (Ivano-Frankivsko srities) praym? b?tent tokios prasmingos labdaros, skirtos gyvybi? gelb?jimui ir psichologin?s savijautos, kai kiekvien? dien? ?va ne tik valstyb?s gyn?jai, bet ir civiliai gyventojai, gerinimui. Rogatino miesto mero prayme akcentuojamas gyvenviet?je esantis didelis kiekis karo pab?g?li?, i kuri? 1/3 sudaro vaikai. LATA s?skaitoje esan?i? l?? nebeutenka jau nebe pirmam m?s? organizacijos ?gyvendintam labdaros projektui skirtam karo niokojamai valstybei. Atsivelgdami ? tai, kad labdaros ir paramos teikim? reglamentuojantys teis?s aktai sudaro galimybes visuomenin?ms organizacijoms, kokia ir yra LATA ir kurioms suteiktas paramos gav?jo statusas (LATA paramos gav?jo statusas suteiktas jau 2004-07-26 pagal www.kada.lt juridini? asmen? registr?), gauti labdar? ir param?, dr?stame prayti J?s? paremti ? m?s? organizacijos koordinuojam? projekt? ir pagal turimas galimybes finansin? param? pervesti ?Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (kodas 191928216) banko s?skait? Nr. LT317044060001199430, AB SEB Vilniaus Bankas, Gedimino pr. 12 Vilnius LT-01103 su prierau Greitajai pagalbai. Kiekvienas J?s? pervestas Euras yra Labai svarbus. Savo ruotu ?sipareigojame J?s? param? panaudoti pagal paskirt? automobilio remontui, kurui iki param? gausian?io Rogatino miesto, o jei paramos surinksime daugiau, tai vis? j? panaudosime medikament? ir medicinini? priemoni? pirkimui, kurie bus nugabenti sutvarkytu greitosios pagalbos automobiliu. Apie io projekto ?gyvendinim? informuosime visus param? skyrusius subjektus ir paskelbsime m?s? administruojamoje Fecebook paskyrojehttps://www.facebook.com/latanatoir tinklalapiuose -www.lata.lt(www.nato.lt).

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato